Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Elit Makina, kurumsal iş ilkeleri, şirketin sürdürülebilir bir büyüme içinde gelişimine devam etmesi için oluşturulmuştur. İlkeler, bugünün gerçeklerinin kavranması ve geleceğin muhtemel oluşumlarının algılanmasıyla sağlam dinamik yapılar kurulmasını sağlar.

TEMEL KURUMSAL İŞ İLKELERİ
· Şeffaflığa dayalı açık bir iş anlayışı,
· Yaratıcı, verimli ve etkin bir iş yönetimi,
· Etkin iletişim ve sürekli eğitim ortamı,
· Yenilikçi ve geliştirici iş yapma şekli,
· Güncel teknoloji kullanımı,
· Müşteri odaklı çalışma anlayışı,
· Sevgi ve saygıya dayalı çalışma ortamı,
· Toplumun inançlarına, temel değerlerine duyarlı ve saygılı bir şirket olmak olarak tanımlanmaktadır.

Elit Makina, şirket politikaları doğrultusunda, üstün performanslı bir organizasyon kurmak için hedef ve yetkinlikleri esas alan Performans Geliştirme Sistemi’ni uygulamaktadır. İş ve kişisel hedeflerin birlikte dikkate alındığı bu sistem ile çalışanların yetki, sorumluluk, görev ve hedefleri gerçekleştirmedeki gayret ve başarısı değerlendirilmektedir.

ELİT MAKİNA YETKİNLİKLERİ ŞUNLARDIR:
· Objektif Analitik Güç
· Amacın Açıklığı
· Uygulanabilir Yaratıcılık
· Kişileri Yönlendirme
· Kişileri Geliştirme
· Kişileri Etkileme
· Güven Oluşturma
· Takım Çalışmasına Bağlılık
· Pazar Odaklı Olma
· İnisiyatif Alma

İŞ BAŞVURU FORMU