Kurumsal

Değerlerimiz

Değerlerimiz

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak için; tecrübe, bilgi ve yeteneklerimizi katma değer yaratan faaliyetlerde kullanarak sürdürülebilir bir hizmet vermek.

Çalışanlarımız
Varlığımızın temel yapı taşı olan çalışanlarımızın yetenek, bilgi ve potansiyellerini keşfetmek ve bunları geliştirmek için olanaklar sağlamak, her birini organizasyonumuzun önemli bir parçası haline getirmek.

İş Güvenliği
Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için iş sağlığı ve güvenliği sistemini çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmek ve uygulamak.

Yenilikçi Olmak
Yenilikçi ve akılcı teknolojileri üretim alanındaki uygulamalara taşıyarak sektörün sorunlarına en yaratıcı çözümleri bulmak ve firmaların sürekli gelişimlerine katkı sağlamak.

Sürekli İyileştirme
Sürekli iyileştirme prensibiyle üretim süreçleri içindeki olası ve gerçekleşen tüm problemlerin en erken seviyede tespit edilmesini sağlayacak bir üretim sistemi oluşturmak ve problemlerin en hızlı şekilde çözülebilmesi için aksiyon planları geliştirmek.

Güvenilir Olmak
Tüm iş ilişkilerimizde şeffaflık ve adalet duygularını pekiştirerek, her zaman yasalara, anlaşmalara ve insani değer yargılarına uygun davranmak.

Çevre Duyarlılığı
Sektörümüzle ilgili yasal yükümlülüklere uymak, kirliliğin önlenmesi için atık miktarını azaltmak ve/veya geri dönüşümlerini sağlamak için projeler geliştirmek. Doğal kaynak tüketimlerimizi azaltmak.